AKUMULATORY HYDRAULICZNE

AKUMULATORY PĘCHERZOWE EHV / EBV OLAER 

Hydroakumulatory przeponowe Olaer typu EHV, EHVF składają się z trzech zasadniczych części: stalowej butli, pęcherza gumowego oraz króćca przyłączeniowego z zaworem grzybkowym.

Butla stalowa musi wytrzymać największe ciśnienia jakie mogą występować w układzie hydraulicznym. Pęcherz gumowy separujący olej od azotu, w standardowym wykonaniu, wyposażony jest w przywulkanizowany zawór gazowy przez który można wstępnie go napełnić. Zawór w przeponie służy także do zamocowania jej w korpusie. Króciec przyłączeniowy z zaworem grzybkowym ma za zadanie chronić przeponę przed rozszerzeniem się poza butlą, w sytuacji kiedy ciśnienie w układzie jest mniejsze od wstępnego ciśnienia w jej wnętrzu.

Ważną rolę w pozycjonowaniu zaworu cieczowego w skorupie hydroakumulatora pełni dzielony pierścień typu X (gumowo-metalowy pierścień antywyciskowy). Dzięki niemu zachowana jest wewnętrzna gładkość powietrzni skorupy akumulatora EHV na miejscu jej styku z zaworem, co jest warunkiem długiej żywotności pęcherza. Wysokociśnieniowe hydroakumulatory o takiej konstrukcji projektowane są do maksymalnego natężenia przepływu 1000 l/min.

Przeponowe akumulatory niskociśnieniowe Olaer typu EBV, EBVF mają inny wariant zaworu cieczowego. Jest to ekran (zwany także sitkiem), z dużą ilością otworów o małej średnicy. W czasie rozprężania się pęcherza, zamyka on te otwory. Istnieją także inne rodzaje zaworów przyłączeniowych, dedykowanych szczególnym zastosowaniom hydroakumulatorów.

AKUMULATORY MEMBRANOWE ELM OLM OLAER 

Hydroakumulatory membranowe ELM są konstrukcyjnie najprostszym rodzajem tego typu urządzeń z asortymentu Olaer. Wykonywane są jako nierozbieralne i wobec tego są nienaprawialne. Składają się z dwu sfer zespawanych ze sobą tworzących korpus oraz membrany. 

W górnej części korpusu znajduje się prosty zawór gazowy w postaci uszczelnionej o-ringiem śruby. W dolnej części korpusu znajduje się króciec przyłączeniowy z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Wewnątrz korpusu znajduje się elastomerowa membrana z przywulkanizowanym w centralnej części stalowym grzybkiem, zamykającym i otwierającym króciec. Membrana gumowa utrzymywana jest na swojej pozycji wewnątrz korpusu zwulkanizowanym z nią stalowym pierścieniem.

 AKUMULATORY TŁOKOWE EHP / IHP OLAER OILTECH

Hydroakumulator tłokowy Olaer EHP składa się z pięciu zasadniczych części: stalowego cylindra, pokrywy górnej z zaworem gazowym, dna z otworem przyłączeniowym, tłoka, uszczelnienia. Korpus akumulatora wykonywany jest z rury bezszwowej i wewnętrznie honowany, dla osiągnięcia chropowatości o wartości minimum 0,4 mikrona.

Cylinder zamknięty jest od góry pokrywą, wkręcaną w cylinder, uszczelnioną pierścieniem antywyciskowym i o-ringiem. W górnej pokrywie znajduje się ponadto gniazdo specjalnego zaworu gazowego. W dolnej pokrywie, mocowanej i uszczelnionej w podobny sposób jak pokrywa górna znajduje się gwintowany lub flanszowy otwór przyłączeniowy. Tłok wykonany jest z odlewu aluminiowego dodatkowo anodyzowanego kiedy medium roboczym jest woda lub estry. Uszczelnienie tłoka akumulatora EHP jest ślizgowe i symetryczne.

W przypadku kiedy akumulator tłokowy EHP pracuje z mediami agresywnymi lub wodą, wewnętrzna powierzchnia jest dodatkowo chromowana.