CHŁODNICE OLEJU MOBILNE

Chłodnice oleju LDC prądu stałego 12 / 24V DC

Chłodnica oleju Olaer przeznaczona jest do ciągłej pracy w hydraulice mobilnej.

Chłodnice mobilne LDC napędzane są silnikami prądu stałego o napięciach zasilania 12 V lub 24 V. Silniki są zintegrowane z wentylatorami i wykonane są w klasie izolacji H oraz stopniu ochrony IP64. Silniki elektryczne mogą pracować w zakresie temperatur -30ºC do +80oC. Asortyment chłodnic LDC pozwala na ich zastosowanie przy układach wymagających odprowadzenia 30 kW mocy oraz przepływów do 300 l/min.

Chłodnice olejowa LDC tego typu są szeroko stosowane w żurawiach przejezdnych, mobilnych agregatach hydraulicznych, maszynach budowlanych, maszynach kopalnianych, leśnych oraz rolniczych jako chłodnice hydrauliki roboczej i transmisji.

Chłodnice oleju LHC napędzane silnikiem hydraulicznym

Chłodnica oleju LHC przeznaczona jest do ciągłej pracy szczególnie w hydraulice roboczej i maszyn roboczych, kopalnianych, torowych i leśnych oraz żurawiach i dźwigach przejezdnych.

Chłodnice powietrzno – olejowe LHC napędzane są zębatymi silnikami hydraulicznymi grupy II o chłonnościach: 8.4, 10.8, 14.4, 16.8, 19.2, 25.2 cm 3 na obrót. Maksymalne obroty silników to 3500 1/min. Silniki w zależności od wielkości mogą pracować przy ciśnieniu maksymalnym 160 barów lub 210 barów. Silniki napędzają wentylatory ze wzmocnionego włóknem polipropylenu ale jako opcja mogą być antystatyczne. 

Chłodnice z silnikiem hydraulicznym stosuje się przy układach wymagających odprowadzenia mocy od 8 kW do 160 kW (przy ETD 40oC) i przepływów od 15 l/min do 300 l/min. W zależności od warunków pracy chłodnice olejowe LHC mogą być wyposażone dodatkowo w zawory zwrotne chroniące radiatory przed uszkodzeniem w czasie rozruchu urządzeń podczas niskich temperatur oraz ochronne siatki zapobiegające zabrudzeniu promiennika lub jego uszkodzeniu.

Chłodnice oleju LHC-M morskie, napędzane silnikiem hydraulicznym

Chłodnica oleju  LHCM przeznaczona jest do ciągłej pracy w urządzeniach pracujących w ciężkich warunkach atmosferycznych, narażonych na kontakt z wodą morską, środowisku o dużej wilgotności lub środowiskach zanieczyszczonych substancjami chemicznymi np. platformach wiertniczych, zakładach chemicznych i rafineriach.

Chłodnice oleju Olaer Oiltech wersji morskiej stosuje się także w miejscach gdzie występuje ograniczenie w zastosowaniu napędów elektrycznych ale nie wymaga się spełnienia wymagań ATEX.

Chłodnice oleju LHC-X Atex, napędzane silnikiem hydraulicznym

Chłodnica oleju LHCX przeznaczona jest do chłodzenia płynów hydraulicznych w urządzeniach pracujących w naziemnych strefach zagrożonych wybuchem.

Części składowe chłodnicy Olaer spełniają warunki z załącznika II do dyrektywy ATEX 94/9/EC dla urządzeń kategorii 2 z II Grupy Urządzeń przeciwwybuchowych, czyli dla urządzeń przeznaczonych do pracy poza górnictwem w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par i mgieł (rodzaj zagrożenia G) i strefie 1 i 2 oraz obszarach zagrożonych wybuchem pyłów (zagrożenie D) i strefie 21 i 22.

 

Chłodnice powierzno-olejowe typu LHCX napędzane są zębatymi silnikami hydraulicznymi Kracht typu KM z dopuszczeniami do pracy w strefie II2GD IIC i klasie temperaturowej T3. Chłodnice olejowe LHCX mogą być wyposażone dodatkowo w zawory zwrotne chroniące radiatory przed uszkodzeniem z powodu zbyt dużego ciśnienia oraz ochronne siatki zapobiegające zabrudzeniu promiennika.  

Chłodnice hydrauliczne mogą być wyposażone dodatkowo w zawory zwrotne chroniące radiatory przed uszkodzeniem w czasie rozruchu urządzeń podczas niskich temperatur, w wyłączniki termiczne włączające i wyłączające silniki elektryczne i oraz ochronne siatki zapobiegające zabrudzeniu promiennika lub jego uszkodzeniu.