CHŁODNICE OLEJU OLAER

Chłodnica olejowa LACM napędzana trójfazowym silnikiem prądu zmiennego, morska

Chłodnica oleju LACM przeznaczona jest do pracy ciągłej w urządzeniach pracujących w ciężkich warunkach atmosferycznych, narażonych na kontakt z wodą morską lub środowisku o dużej wilgotności. Chłodnice szczególnie rekomendowane są do montażu w morskich urządzeniach przeładunkowych takich jak żurawie portowe lub zainstalowane na jednostkach pływających, żurawikach łodziowych, dźwigach i wyciągarkach oraz urządzeniach pracujących na wszelkiego rodzaju platformach wiertniczych i innych konstrukcjach off-shore.

Wszystkie elementy składowe chłodnicy są anodowane a następnie malowane farbą epoksydową zgodnie z normą ISO 9223:1992, co daje im kategorię odporności na korozję C5 (bardzo wysoka). Promienniki zostały poddane testom wg normy IEC 60068-2-52 (4 tygodniowy test na odporność na słoną mgłę) i posiadają akceptację DNV do ich używania na otwartych pokładach statków. Chłodnice napędzane są 3-fazowymi silnikami prądu przemiennego o różnych napięciach zasilania i częstotliwościach 50 Hz lub 60 Hz. W standardowym wykonaniu silniki trójfazowe mają stopień ochrony IP 56, klasę izolacji F. Chłodnice olejowe mogą być wyposażone dodatkowo w zawory zwrotne chroniące radiatory przed uszkodzeniem z powodu zbyt dużego ciśnienia, w wyłączniki termiczne o stopniu ochrony IP 67 sterujące pracą silnika elektrycznego oraz ochronne siatki zapobiegające zabrudzeniu promiennika.

Chłodnica oleju LAC-X napędzana silnikiem elektrycznym ATEX

Chłodnica oleju LAC-X przeznaczona jest do chłodzenia płynów hydraulicznych w naziemnych i nadziemnych strefach zagrożonych wybuchem.

Wszystkie nie-elektryczne składowe części chłodnicy spełniają warunki z załącznika II do dyrektywy ATEX 94/9/EC dla urządzeń kategorii 2 z II Grupy Urządzeń przeciwwybuchowych, czyli dla urządzeń przeznaczonych do pracy poza górnictwem w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par i mgieł (rodzaj zagrożenia G) i strefie 1 i 2 oraz obszarach zagrożonych wybuchem pyłów (zagrożenie D) i strefie 21 i 22.   Wszystkie części składowe chłodnicy są metalicznie połączone ze sobą. Połączenie uziemiające znajduje się w dolnej części tunelu wentylatora.

Chłodnice powietrzne Olear typu LAC-X napędzane są trzyfazowymi silnikami prądu przemiennego o różnych napięciach zasilania i częstotliwościach 50 Hz lub 60 Hz posiadające dopuszczenia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Alternatywnie do standardowo montowanych silników tego rodzaju jest możliwość zastosowania silników wybranych lub dostarczonych przez zamawiającego. Wentylatory w chłodnicach ATEX wykonane są z materiału antystatycznego. Powietrzno-olejowe chłodnice LAC-X z dopuszczeniem ATEX występują także jako wersja przeznaczona do pracy w warunkach morskich. Chłodnice Olaer oznaczone jako LAC-X-M posiadają dodatkowo ochronę antykorozyjną przewidzianą dla standardowych LAC-M.

Systemy chłodnicze oleju  WEGO

System chłodniczy wodno olejowy

 

 System WEGO katalog

Systemy filtracyjny oleju  DUO

System filtracyjny oleju Olaer

 System DUO katalog