WYMIENNIKI CIEPŁA

 WYMIENNIKI CIEPŁA PWO OILTECH / OLAER 

Wzrost ceny słodkiej wody używanej do celów przemysłowych spowodował, że w niektórych aplikacjach chłodnice rurowo – płaszczowe zużywające duże jej ilości stają się za drogie w eksploatacji. Alternatywnym typem wymiennika są chłodnice panelowe lutowane typu PWO które ograniczają te koszty dzięki mniejszej ilości zużywanej wody wymaganej do efektywnego chłodzenia.

Wodno-olejowo chłodnica PWO składa się z szeregu płytek wykonanych ze stali kwasoodpornej. Płytki mają faliście przetłoczoną powierzchnię, przy czym fale na każdej płytce ułożone są w stosunku do siebie pod kątem tworząc wzór jodełki.

Kolejno po sobie następujące płytki obrócone są względem siebie o 180º. Miejsca kontaktu grzbietów przetłoczeń są ze sobą zlutowane, dzięki czemu powstaje zwarta konstrukcja wymiennika ciepła. Lutowanie twarde zapewnia wysokie ciśnienie robocze oraz doskonałą szczelność, dzięki czemu niebezpieczeństwo przeniknięcia wody do oleju praktycznie nie istnieje.

Większą sprawność wymiennik ciepła Olaera zawdzięcza specjalnej geometrii kanałów, które przy względnym utrzymaniu zalecanych parametrów chłodziwa i płynu chłodzonego zapewniają utrzymanie przepływów turbulentnych w pełnym zakresie pracy chłodnicy, dzięki temu następuje ciągła wymiana energii cząstek z niemal całej objętości przepływającego płynu, zarówno chłodzonego jak i chłodzącego.

Jeżeli występuje możliwość zablokowania chłodnicy cząstkami stałymi, należy zastosować filtrowanie. Cząstki do 1 mm nie powinny powodować żadnych problemów z blokowaniem przepływu. Amoniak oraz woda morska nie może być chłodzona przy użyciu PWO. Dla wody morskiej zalecane jest stosowanie PWO wykonane ze stopu tytanu.